Duo In Corpore

Duo vzniklo v létě 2005 s cílem věnovat se především staré, barokní hudbě. Na programu jsou od počátku sonáty pro housle a klavír J.S.Bacha a virtuosní skladby některých dalších autorů (Veraccini, Vitalli). Repertoár je postupně doplňován o moderní autory (Bloch) a ve „stopovém“ množství je zastoupena i tvorba romantická (Franck).

Duo In Corpore se ztotožňuje s postojem, že s klasickou hudbou je nutno nakládat nikoliv jako se “starožitností”, ale jako s živým “světonázorem”, živou energií.

Audio

POPTAT KAPELU